2mit.org - Kho tài liệu học tập

19:46 ICT Thứ tư, 12/12/2018

! LƯU Ý:
• Pass giải nén (nếu có) là 2mit.org, 2mit hoặc đã được ghi trên trang.
• Nếu tải file từ mediafire hãy copy đường link vào ô địa chỉ để tải về.
• Mọi ý kiến xin gửi về hộp mail: tailieu@2mit.org

Thông báo lịch học bù cho các buổi nghỉ lễ trong học kỳ đối với khóa 09,10!

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/12/2017 10:51 - Người đăng bài viết: Administrator

 

TT Tên học phần Nhóm Họ lót Tên Ngày bù Thứ Số tiết Phòng Lý do Ghi chú
1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 02 Trần Hoàng Hạnh 04/12/17 2 123 A110 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
2 Toán rời rạc 01 Lê Thị Mai Thảo 04/12/17 2 12 A111 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
3 Quản trị học 01 Trần Ngọc Phương Thảo 04/12/17 2 123 A113 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
4 Nghệ thuật chữ 01 Phan Minh Nhật 04/12/17 2 123 B209 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
5 Kỹ thuật xử lý ảnh 01 Trần Thị Hạ Quyên 04/12/17 2 123 B210 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
6 Công nghệ phần mềm 01 Nguyễn Quang 04/12/17 2 567 A110 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
7 Mạng không dây 01 Ninh Khánh Chi 04/12/17 2 567 A113 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
8 Tiếng Anh 2 02 Phạm Trần Mộc Miêng 04/12/17 2 567 A114 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
9 Biên tập phim kỹ thuật số 01 Phan Minh Nhật 04/12/17 2 56789 B203 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
10 Sáng tác thiết kế 3 01 Lê Thị Thanh Vân 04/12/17 2 56789 B209 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
11 Nguyên lý thị giác 02 Trần Thị Thúy Ngọc 04/12/17 2 56789 B210 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
12 Thông  tin di động 01 Dương Hữu ái 04/12/17 2 6789 A111 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
13 Nguyên lý hệ điều hành 02 Đỗ Công Đức 04/12/17 2 6789 B204 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
14 Ngôn ngữ đánh dấu văn bản 01 Nguyễn Thị Hoa Huệ 04/12/17 2 6789 B208 Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
15 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh) 02 Hoàng Trọng Dũng 04/12/17 2 89 SĐK Nghỉ lễ quốc khánh (Thứ 2 ngày 04/09/17)  
16 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền) 01 Nguyễn Văn Thắng 05/12/17 3 12 SBC Đối thoại sinh viên (Sáng thứ 6 ngày 06/10/17)  
17 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền) 01 Nguyễn Văn Thắng 05/12/17 3 34 SBC Khai giảng năm học (Sáng thứ 6 ngày 13/10/17)  
18 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá) 01 Nguyễn Ngọc Huy 05/12/17 3 12 SBĐ Đối thoại sinh viên (Sáng thứ 6 ngày 06/10/17)  
19 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá) 01 Nguyễn Ngọc Huy 05/12/17 3 34 SBĐ Khai giảng năm học (Sáng thứ 6 ngày 13/10/17)  
20 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 01 Nguyễn Trọng Minh 05/12/17 3 12 T3-TTSV Đối thoại sinh viên (Sáng thứ 6 ngày 06/10/17)  
21 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 01 Nguyễn Trọng Minh 05/12/17 3 34 T3-TTSV Khai giảng năm học (Sáng thứ 6 ngày 13/10/17)  
22 Kỹ thuật mạch điện tử 1 01 Dương Hữu ái 05/12/17 3 567 A111 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
23 Tiếng Anh 3 01 Võ Lê Thanh Huyền 05/12/17 3 567 A113 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
24 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 01 Nguyễn Quang 05/12/17 3 567 A114 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
25 Thực tập chuyên ngành TTĐPT 01 Phan Đăng Thiếu Hiệp 05/12/17 3 5678 B202 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
26 Khởi tạo doanh nghiệp 01 Nguyễn Thị Kiều Trang 05/12/17 3 5678 B203 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
27 Đồ họa vectơ 01 Lê Thị Bình 05/12/17 3 567 B210 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
28 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 01 Phan Minh Nhật 05/12/17 3 67 A110 Giao lưu văn hóa VH (Chiều thứ 6 ngày 25/08/17)  
29 Nguyên lý truyền thông 01 Trần Thị Trà Vinh 06/12/17 4 123 A111 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
30 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 04 Lương Xuân Thành 06/12/17 4 123 A112 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
31 Nguyên lý hệ điều hành 01 Đỗ Công Đức 06/12/17 4 1234 B204 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
32 Thiết kế Web 01 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 06/12/17 4 1234 B208 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
33 Photoshop (DH) 01 Lê Thị Bình 06/12/17 4 1234 B209 Hội nghị bạn đọc (Sáng thứ 4 ngày 15/11/17)  
34 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền) 01 Nguyễn Văn Thắng 07/12/17 5 12 SBC Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
35 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá) 01 Nguyễn Ngọc Huy 07/12/17 5 12 SBĐ Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
36 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 01 Nguyễn Trọng Minh 07/12/17 5 12 T3-TTSV Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
37 Tiếng Anh 3 01 Võ Lê Thanh Huyền 07/12/17 5 567 A113 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
38 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 01 Nguyễn Quang 07/12/17 5 567 A112 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17) Đổi phòng từ A114 ->A112
39 Thực tập chuyên ngành TTĐPT 01 Phan Đăng Thiếu Hiệp 07/12/17 5 5678 B202 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
40 Khởi tạo doanh nghiệp 01 Nguyễn Thị Kiều Trang 07/12/17 5 5678 B203 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
41 Flash (ĐH) 01 Võ Thành Thiên 07/12/17 5 5678 B209 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
42 Đồ họa vectơ 01 Lê Thị Bình 07/12/17 5 567 B206 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17) Đổi phòng từ B210->B206
43 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 01 Phan Minh Nhật 07/12/17 5 67 A110 Tuần lễ Apec (Sáng thứ 6 ngày 10/11/17)  
44 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 02 Trần Hoàng Hạnh 08/12/17 6 123 A112 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17) Đổi phòng từ A110 ->A112
45 Toán rời rạc 01 Lê Thị Mai Thảo 08/12/17 6 12 A111 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
46 Nghệ thuật chữ 01 Phan Minh Nhật 08/12/17 6 123 B209 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
47 Kỹ thuật xử lý ảnh 01 Trần Thị Hạ Quyên 08/12/17 6 123 B210 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
48 Công nghệ phần mềm 01 Nguyễn Quang 08/12/17 6 567 A110 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
49 Mạng không dây 01 Ninh Khánh Chi 08/12/17 6 567 A113 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
50 Tiếng Anh 2 02 Phạm Trần Mộc Miêng 08/12/17 6 567 A114 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
51 Biên tập phim kỹ thuật số 01 Phan Minh Nhật 08/12/17 6 56789 B203 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
52 Hệ thống kinh doanh điện tử 01 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 08/12/17 6 567 B206 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
53 Sáng tác thiết kế 4 01 Lê Thị Thanh Vân 08/12/17 6 56789 B209 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
54 Nguyên lý thị giác 02 Trần Thị Thúy Ngọc 08/12/17 6 56789 B210 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
55 Nguyên lý hệ điều hành 01 Đỗ Công Đức 08/12/17 6 6789 B204 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
56 Ngôn ngữ đánh dấu văn bản 01 Nguyễn Thị Hoa Huệ 08/12/17 6 6789 B208 Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  
57 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh) 02 Hoàng Trọng Dũng 08/12/17 6 89 SĐK Nghỉ lễ nhà giáo VN (Sáng thứ 2 ngày 20/11/17)  

Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Chuyên mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 319
  • Tháng hiện tại: 3289
  • Tổng lượt truy cập: 882730