Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học kỳ 1 năm học 2017- 2018_Khóa 09.10!

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học kỳ I, năm học 2017-2018 khóa 09, khóa 10...

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học kỳ I, năm học 2017-2018 khóa 09, khóa 10 hệ cao đẳng. Sinh viên xem danh sách không đủ điều kiện dự thi tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1-0PS8NkUeE2J2h6RTspFmA5ZhfZjCNKp

Nguồn tin: doc.viethanit.edu.vn